U bent hier

Reach-beleid

Wat is REACH?
REACH is de Europese regelgeving rond de registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen, op zichzelf of in bereidingen en producten (in het Engels: REgistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals). Ze is in werking getreden op 1 juni 2007, met als hoofddoel om de gezondheid van mens en milieu te beschermen en tegelijk innovatie en concurrentievermogen van de Europese chemische industrie te stimuleren. 
 
Klaar voor REACH
REACH is op dit moment de meest complexe regelgeving in Europa en heeft de volle aandacht van de chemie-industrie, zowel in Europa als wereldwijd. Daarom beschouwen wij dit ook als prioriteit, volgen we de voortgang in de wetgeving van bij het begin en scholen we onszelf continu bij om optimaal management te bieden.
Met dit doel in gedachten hebben we een grondige inventaris opgesteld van alle stoffen die we gebruiken en hebben we onze leveranciers gevraagd om ook aan alle voorwaarden van deze regelgeving te voldoen binnen de vastgelegde termijnen.
Daarnaast zullen we ook een vlotte communicatie behouden door de volledige toeleveringsketen heen, zoals bepaald door REACH, om te garanderen dat elk gebruik van onze producten en de blootstellingsscenario’s gelinkt aan onze procedures weerspiegeld worden in de veiligheidsbladen van de grondstoffen die we gebruiken.
 

Neem contact op met REACH
Welke vraag u ook hebt over REACH, neem gerust contact op via dit e-mailadres: reach@grupoacmarca.com.

NUTTIGE LINKS:

ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen): http://echa.europa.eu/ 
REACH-centrum in Spanje: http://reachinfo.es/centroreach/index.php 
Europees Bureau voor chemische stoffen: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/reach/
REACH-centrum: http://www.reachcentrum.eu/
REACH-naleving: http://www.reach-compliance.eu/